دکتر احسان امیری زاد

دکتر احسان امیری زاد

دکتر احسان امیری زاد متخصص گوش حلق و بینی، قاعده ی جمجمه، سر و گردن می باشند. از تخصص های ایشان انجام جراحی های اندوسکوپیک بیماری های بینی و سینوس، جراحی میکروسکوپیک مختلف بیماری های گوش و سیستم شنوایی، جراحی های لوزه، تیروئید و توده های بزاقی و سر و گردن هستند. 

دکتر احسان امیری زاد روزهای شنبه ساعت 14 تا 16 و پنج شنبه ساعت 11 تا 14 در کلینیک هییر پلاس حضور دارند.