دکتر ساسان دبیری

دکتر ساسان دبیری

دکتر ساسان دبیری متخصص بیماری های گوش و حلق و بینی سر و گردن و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته پزشکی در سال ۱۳۸۱ هستند و فارغ التحصیل در رشته تخصصی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۸ هستند.

دکتر ساسان دبیری عضو هیئت علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امیراعلم بوده و مدتی ریاست درمانگاه های تخصصی بیمارستان و ریاست اورژانس امیراعلم را بر عهده داشته اند.

دکتر ساسان دبیری روزهای چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۹ در کلینیک هییر پلاس حضور دارند.