دکتر سید میعاد موسوی

 

دکتر سید میعاد موسوی متخصص گوش حلق و بینی، قاعده ی جمجمه، سر و گردن می باشند. از تخصص های ایشان انجام جراحی های اندوسکوپیک بیماری های بینی و سینوس، جراحی میکروسکوپیک مختلف بیماری های گوش و سیستم شنوایی، جراحی های لوزه، تیروئید و توده های بزاقی و سر و گردن هستند. 

دکتر سید میعاد موسوی روزهای دوشنبه ساعت 18 تا 20 در کلینیک هییر پلاس حضور دارند.