دکتر عباس غفاری

دکتر عباس غفاری متخصص گوش حلق و بینی، قاعده ی جمجمه، سر و گردن می باشند. از تخصص های ایشان انجام جراحی های اندوسکوپیک بیماری های بینی و سینوس، جراحی میکروسکوپیک مختلف بیماری های گوش و سیستم شنوایی، جراحی های لوزه، تیروئید و توده های بزاقی و سر و گردن هستند.