مقالات

بیماری حرکت

بیماری حرکت مشکلی است که معمولا هنگام سفر با ماشین، قطار، هواپیما و مخصوصا قایق ایجاد میشود. این مشکل میتواند برای هر فردی ایجاد شود

تست ECochG

این تست ارزیابی حلزون، که ارگان شنوایی در گوش داخلی است را بر عهده دارد هم چنین فشار مایع گوش داخلی را اندازه گیری میکند

سرگیجه خوش خیم در کودکان

این نوع از سرگیجه علت شایع گیجی در کودکان است. این دوره های سرگیجه معمولا به صورت ناگهانی هستند که معمولا بین چند ثانیه تا

وزوز در کودکان

علاوه بر بزرگسالان، کودکان هم ممکن است وزوز را تجربه کنند. اگر مطمئن هستید که کودک شما صدای وزوز در گوشش دارد باید برای بررسی

عفونت قارچی گوش

نوعی عفونت قارچی که میتواند یک یا هر دو گوش را درگیر کند. معمولا افرادی که در محیط های گرم و شرجی زندگی میکنند را

سرگیجه ی خوش خیم وضعیتی

سرگیجه ی خوش خیم وضعیتی یا BPPV یکی از علت های شایع سرگیجه در بزرگسالان است که معمولا در کودکان رایج نیست. این بیماری با

پیرگوشی و دمانس

پیرگوشی که و دمانس هر دو از وضعیت های نورولوژیک شایع در افراد مسن هستند که تاثیرات قابل توجهی روی کیفیت زندگی فرد دارنددمانس یا

بیش شنوایی یا هایپراکوسیس

بیش شنوایی تعریف مشخص و پذیرفته شده ای ندارد. یک وضعیت شنوایی نادر است که باعث افزایش حساسیت فرد به صداهای با شدت متوسط محیط