دکتر احسان امیری زاد

حضور در کلینیک هییرپلاس

شنبه های14:00 تا 16:00
پنجشنبه ها11:00 تا 14:00

دکتر احسان امیری زاد متخصص گوش حلق و بینی، قاعده ی جمجمه، سر و گردن می باشند.

از تخصص های ایشان انجام جراحی های اندوسکوپیک بیماری های بینی و سینوس، جراحی میکروسکوپیک مختلف بیماری های گوش و سیستم شنوایی، جراحی های لوزه، تیروئید و توده های بزاقی و سر و گردن هستند.