این ارزیابی‌ها ( ارزیابی های الکتروفیزیولوژی ) شامل پردازش‌های عصبی در مسیر شنوایی مرکزی و فراهم کردن اطلاعات از سلامت سیستم عصبی مرکزی شنوایی است.

ارزیابی‌ های الکتروفیزیولوژی

ارزیابی های الکتروفیزیولوژی شامل تست‌های زیر می‌باشند:
ABR
ECOG
OAE
VEMP
ASSR

تست ABR:

تست ABR که مخفف عبارت Auditory Brainstem Response  به‌معنی پاسخ شنوایی ساقه مغز می‌باشد.
این تست پرکاردبردترین تست الکتروفیزیولوژیک است.
این تست در کسانی که ارزیابی‌های رفتاری قابل اعتمادی ندارند با ارزش و کمک کننده است.
در نوزادان و کودکان که امکان انجام تست‌های رفتاری قابل اعتماد پایین است و تست‌های رفتاری در صورت انجام، نیاز به تأیید تصدیق دارند مفید است.
همچنین احتمال وجود مشکل در سیستم شنویی را بررسی می‌کند.
در این تست به بررسی سلامت گوش داخلی و مسیر عصبی شنوایی می‌پردازیم.
معمولاً در کودکانی که قادر به گذراندن غربالگری‌های شنوایی نیستند و یا برای بررسی وضعیت شنوایی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این تست الکترودهایی روی پوست سر قرار داده می‌شود و نتایج ABR از طریق این الکترودها که با کامپیوتر در ارتباط هستند ثبت می‌شود.

از نتایج این تست می‌توان در کارهای:
۱- تشخیصی
۲- تعیین نوع و میزان کم‌شنوایی
۳- انجام مداخلات زود هنگام کمک گرفت.

تست ECochG:

تست ECochG یا ECOG مخفف عبارت Electrocochleography می‌باشد.
این تست نیز مانند ABR یک تست الکتروفیزولوژیک است که به بررسی سلامت گوش داخلی می‌پردازد.
معمولاً از این تست برای تشخیص بیماری‌هایی مثل:
۱- منییر
۲- بررسی فشار گوش در هیدروپس اندولنفاتیک استفاده می‌شود.

تست OAE:

 

تست OAE که مخفف عبارت Otoacoustic Emissions می‌باشد.
در واقع می‌توان گفت این تست جزو تست های فیزیولوژیک می‌باشد.
این آزمون یک پاسخ پیش عصبی است و به بررسی حلزون گوش داخلی مستقل از عملکرد عصب می‌پردازد.
نوع غربالگری آن معمولاً قبل از ترخیص از بیمارستان از همه‌ی نوزادان گرفته می‌شود.
نوع تشخیصی این تست در تعیین نوع کم‌شنوایی و پیش آگهی کیفیت مداخلات کمک کننده خواهد بود.

تست VEMP:

تست VEMP مخفف عبارت Vestibular Evoked Myogenic Potential است.
این تست از دیگر تست‌های الکتروفیزیولوژیک است که برای تشخیص ضایعات تعادلی مرتبط با ارگان تعادلی گوش داخلی (ساکول و اتریکول) استفاده می‌شود.
تست VEMP یک پاسخ عضلانی است که می‌تواند از عضلات گردن و یا چشم ثبت گردد.
نتایج حاصل از تست VEMP می‌تواند صحتی بر سلامت ساختار اتریکول و ساکول بگذارد.

تست ASSR:

تست ASSR مخفف عبارت Auditory Steady State response می‌باشد.
این آزمون شنوایی همانند تست ABR در تعیین میزان شنوایی کودکان کمک کننده است.
البته تفاوت‌هایی نیز وجود دارد از جمله تخصیص فرکانسی و بررسی سطوح شدتی بالاتر و بررسی با جزییات بیشتر که باعث دسترسی به آستانه‌های شنوایی کودک می‌گردد.
این مورد در انجام مداخلات و تجویز و تنظیم سمعک کمک کننده است.
در کیلینیک تخصصی گوش و شنوایی هییر پلاس کلیه ارزیابی‌ها و آزمون‌های شنوایی و تعادل و همچنین ارزیابی های الکتروفیزیولوژی شنوایی توسط کادری مجرب انجام می‌گیرد.