سرگیجه و تعادل؛مشکلات تعادل، ناتوانی در ایستادن و حرکت با اعتماد به نفس است. زمانی اتفاق می‌افتند که نمی‌توانید موقعیت بدن خود را کنترل کنید یا احساس بی‌ثباتی می‌کنید.