ارزیابی و توانبخشی تعادل : تست VNG یا ویدئونیستاگموگرافی یکی از اوّلین و مهم‌ترین تست‌های تشخیصی برای ضایعات تعادلی و انواع سرگیجه‌های مرتبط با گوش و سیستم تعادل می‌باشد. در این تست سلامت سیستم تعادلی (وستیبولی) که در گوش داخلی قرار دارد و همچنین فعالیت سیستم مرکزی بررسی می‌شود. این تست به یافتن ریشه و منشأ سرگیجه کمک می‌کند. نتایج این تست امکان را می‌دهد که درمان‌های مربوطه را برایتان آغاز کند.
نوع تست‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود با توجه به امکانات کلینیک و همچنین پروسه‌ی درمانی متفاوت خواهد بود. 

ارزیابی و توانبخشی تعادل

امّا به طور کلی تست VNG از سه قسمت تشکیل می‌شود:

تست‌های ocular یا چشمی: در این قسمت از تست VNG شما به یک نقطه‌ی محرک یا غیر محرک نگاه کرده و حرکات آن را با چشم دنبال می‌کنید.

تست‌های پوزیشنال: در این قسمت ادیولوژیست سر و بدن شما را در وضعیت‌های مختلفی قرار می‌دهد و حرکات چشم در این وضعیت‌ها بررسی می‌شود.
تست کالریک: در این قسمت هوای سرد و گرم به هر گوش فرستاده می‌شود و حرکات چشم در دو سمت چک می‌شود.

توانبخشی تعادل:

مانورهای توانبخشی سرگیجه خوش خیم وضعیتی: سرگیجه خوش خیم وضعیتی یا BPPV ناشی از جابجایی کریستال‌های کلسیم کربنات در مجاری تعادلی می‌باشد. ما در تست VNG ابتدا با تشخیص کانال درگیر، مانو متناسب برای درمان را انتخاب می‌کنیم. مانورهای درمانی بسیاری برای این بیماری شناخته شده است که شامل EPLEY و SEMONT و BARBEQUE و … می‌باشد.

توانبخشی وستیبولار برای ضایعات عصب تعادل:

در این بیماری فرد ممکن است با هر گونه تغییر وضعیت، دچار سرگیجه و یا عدم تعادل شود. در پروسه‌ی توانبخشی وستیبولار با آموزش یک مجموعه تمرین تعادلی اختصاصی به کاهش علائم و درمان بیماری کمک می‌شود.
توجه داشته باشید انجام این مانورها و آموزش این تمرینات تعادلی به بیمار نیازمند تجربه زیاد و شناخت صحیح ادیولوژیست حاذق از این پروتکل‌های درمانی می‌باشد.
سایر اقدامات توانبخشی تعادلی برای ضایعات عصب تعادل می‌تواند مفید واقع شود.

شرایط انجام تست:

۱۲ ساعت قبل از انجام تست بیمار هیچ گونه داروی مرتبط با سرگیجه مصرف نکند. (استفاده از سایر داروهای مصرفی بیمار که ارتباطی با سرگیجه ندارد منعی ندارد)
۶ تا ۸ ساعت قبل تاز انجام تست بیمار از خوردن غذای سنگین اجتناب کند.
بیمار هیچ گونه ارایش چشمی نداشته باشد.
حضور همراه بیمار برای انجام تست‌های سرگیجه ضروری است.
در کیلینیک هییرپلاس انجام تست‌های بررسی سرگیجه تعادل و توانبخشی توسط ادیولوژیست انجام می‌شود.