بازآموزی وزوز گوش

بازآموزی وزوز گوش


درمان بازآموزی وزوز گوش (TRT) فرآیندی است برای یادگیری مقابله با وزوز گوش در سطح خودآگاه و ناخودآگاه. این تکنیک به بسیاری از افراد کمک کرده است تا استرس را کاهش دهند و کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.

این روش درمانی را می توان با صدای افتادن قطرات باران بر روی سقف مقایسه کرد که در اولین باریدن باران متوجه آن می شود، اما بعد از مدتی از ذهن خارج می شود.  در واقع مغز به این صدا عادت می کند.

بازآموزی وزوز گوش

درمان بازآموزی وزوز گوش نیاز به همکاری نزدیک با متخصصان شنوایی دارد. این درمان در منبع درک شده وزوز گوش به کار می رود و هدف آن آموزش به مغز است که آن را نادیده بگیرد. از آنجایی که درمان نیاز به همراهی متخصص دارد، درمان بازآموزی وزوز گوش در خانه و توسط خودتان به طور معمول امکان پذیر نیست.

درمان بازآموزی وزوز گوش را می توان برای انواع مختلف وزوز گوش (مانند وزوز ضربان دار و غیره) استفاده کرد و سه مرحله درمانی مهم را با هم ترکیب می کند:

  1. مجموعه گسترده ای از اطلاعات در مورد بیمار، از جمله تاریخچه بیمار و عادات زندگی روزمره.

  2. استفاده از وسایل پوشیده شده در پشت گوش و ایجاد صدای باند پهن برای منحرف کردن توجه بیمار از وزوز گوش. شدت این صداها به حدی است که با وزوز مخلوط شود.

  3. روان درمانی به بیمار آموزش می دهد که صدای وزوز گوش را نادیده بگیرد. این با تمرینات آرامش عمیق و مدیریت استرس ترکیب می شود. هدف از بین بردن اضطراب بیمار است، به طوری که وزوز گوش دیگر به عنوان یک خطر تلقی نمی شود و در نتیجه تمرکز را از صدای وزوز دور می کند.

هدف نهایی عادت دادن کامل به سر و صدا است. مدت زمان درمان بسته به مرکز درمانی مورد نظر متفاوت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *