سمعک داخل گوشی

سمعک داخل گوشی چیست؟


سمعک داخل گوشی بصورت کامل درون گوش قرار می‌گیرد و هیچ قسمتی از آن پشت گوش بیمار قرار داده نمی‌شود.

سمعک داخل گوشی
سمعک داخل گوشی

از نظر اندازه سمعک داخل گوشی (In The Ear) می‌تواند انواع متفاوتی داشته باشد:

ترتیب علاقه‌ی بیماران به تهیه هر کدام از این مدل‌ها بدین شکل است:

آناتومی لاله گوش
آناتومی لاله گوش

از نظر نحوه‌ی آماده شدن برای بیمار:

سمعک داخل گوشی پیش ساخته:

سمعک داخل گوشی پیش ساخته

سمعک داخل گوشی که برای هر بیمار ساخته می‌شود:

در کلینیک تخصصی گوش هییرپلاس معتبرترین برندهای سمعک موجود در دنیا توسط تیمی مجرب از شنوایی‌شناسان تجویز می‌گردد.